Zelf de kleinste reactie vertelt je wat je baby nodig heeft.

Mijn naam is Hilje Wolkenfelt en sinds 1998 werkzaam als kinderverpleegkundige in een algemeen ziekenhuis in Rotterdam waar ik met kinderen werk in de leeftijd van 0 tot en met 15 jaar.

Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in het observeren en interpreteren van het gedrag van (premature)pasgeborenen en het maken en bespreken van zorgplannen met ouders en collega’s. Zo komen we er samen achter wat de baby aankan, wat hij/zij prettig vindt en wat niet en hoe we de baby het beste kunnen beschermen tegen negatieve prikkels met als doel het verminderen c.q voorkomen van stress voor de baby.

Waarom doe ik dit?

Het meest bijzondere  aan mijn werk met baby’s en hun ouders vind ik de band die je ziet ontstaan als de baby en zijn ouders oprechte aandacht voor elkaar hebben. Dat raakt me ook echt. Op het moment dat de ouders de baby liefdevol en met aandacht benaderen reageert de baby met aandachtig kijken, luisteren, geluidjes maken en ontspanning. Hoe klein ook. Je ziet dan een band van vertrouwen ontstaan waar niemand tussen komt.  Zo leer je je baby te vertrouwen op jou en op zichzelf en help je hem gezond op te groeien. Door mijn werk met baby’s  ben ik geïnspireerd geraakt om de opleiding tot docent babymassage te gaan volgen en ontstond het idee om een eigen praktijk op te starten om zo een nog grotere groep ouders en kinderen te bereiken.

Babymassage.......Heel normaal in Zuid-Afrika

In de zomer van 2019 heb ik door Zuid-Afrika getrokken met mijn gezin. Ik vond het heel boeiend om te zien hoe vanzelfsprekend moeders hun baby op hun rug overal mee naartoe namen. Ik raakte daar ook in gesprek met een moeder die met haar baby op haar rug een huisje aan het schoonmaken was. De baby bewoog met haar moeder mee  en was helemaal ontspannen. Ik vroeg haar of ze haar baby ook masseerde en zij gaf aan dat dit een vanzelfsprekend, dagelijks ritueel was in de zorg voor haar baby. Ze gaf ook aan dat haar baby vrijwel nooit huilde. Het was een heel waardevol gesprek voor mij en  gaf mij de bevestiging hoe belangrijk babymassage is voor het hechtingsproces! Dit stimuleerde mij om van het idee van een eigen praktijk ook een feit te maken!

Terug naar boven